top of page

OPŁATY CZŁONKOWSKIE

Członkowie Klubu uiszczają comiesięczną składkę członkowską w wysokości 140 zł do 10-go każdego miesiąca (za miesiąc z góry).

Składkę członkowską należy wpłacać przelewem na poniższe konto wpisując w tytule "imię i nazwisko dziecka, nr szkoły, miesiąc".

JUDO KODOMO

04160014621886360460000001

Ważne informacje:

  • Składka członkowska jest stała, bez względu na ilość treningów w danym miesiącu i niezależna od faktycznych obecności dziecka.

  • Miesiące wakacyjne są nieskładkowe (lipiec-sierpień).

bottom of page